I

RETURN POLICY

 • Pertukaran produk untuk customer yang walk in ke klinik mestilah dalam masa 3 hari dan dalam keadaan baik serta membawa resit.
 • Pertukaran produk untuk customer yang postage mestilah dalam masa 1 minggu termasuk waktu delivery dan dalam keadaan baik serta membawa resit. Kos penghantaran ditanggung oleh anda.
 • Jika produk yang diterima mengalami kerosakan daripada pihak anggun, boleh ditukar ganti dengan produk yang sama.
 • Hanya produk & supplement sahaja boleh ditukar ganti.
 • Jika produk yang diterima salah, produk tersebut akan ditukar oleh pihak anggun • Setiap pertukaran produk wajib disertakan dengan resit.
 • Kegagalan membawa resit, maka tidak boleh membuat pertukaran produk.
 • Setiap pertukaran tidak boleh ditukarganti dengan wang ringgit, hanya boleh ditukar dengan produk sahaja.
I

REFUND POLICY

 • Pakej rawatan tidak boleh ditukar.
 • BAYARAN tidak dipulangkan.
 • Pihak anggun berhak untuk menawarkan atau mencadangkan rawatan yang sesuai jika rawatan yang anda inginkan tiada di anggun.
 • Setiap pakej rawatan sah selama 1 tahun dari tarikh pertama pembayaran. Walau bagimanapun anda perlu menyelesaikan semua rawatan sebelum tarikh luput, rawatan yang tidak dihabiskan akan dikira batal dan tiada pulangan DUIT.
 • Untuk proses refund, customer perlu datang ke syarikat untuk mengisi borang refund dan nyatakan sebab sebab refund serta perlu ditanda tangani.
 • Baki pembayaran adalah tertakluk pada 5% charges.
 • Waktu proses refund adalah selama 14 hari bekerja.
I

COMPLAIN

 • Untuk customer yang ingin membuat aduan boleh dibuat melalui email anggun anggun.customerservice@gmail.com
 • Aduan akan disiasat oleh Manager dan akan memberi laporan kepada Pengarah
 • Setelah disiasat, pihak anggun akan menghubungi semula customer untuk perbincangan.